Gdje smo

Općina Brodski Stupnik  smještena je ispod pitomih obronaka Dilj gore na glavnoj prugi Zagreb – Vinkovci, a čine ju četiri naselja: Brodski Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik.

Viši dijelovi prigorja isključivo su pod šumama (naselja i obradivi dijelovi su rijetki), a niži prigorski pojas ističe se vrlo slikovitim krajolikom u kojem se isprepliću zaostali šumarci s enklavama obradivih površina. Jedan dio naselja smjestio se na brdovitom predjelu sjeverno od glavne ceste prema selu Lovčić koje ujedno čini sjevernu granicu općine Brodski Stupnik, dok se dio naselja proteže prema rijeci Savi i graniči s općinom Bebrina. Zapadno, Općina graniči s  općinom Oriovac dok se s istočne strane veže na općinu Sibinj. Gospodarski položaj je povoljan jer područjem Općine prolaze važni državni i međudržavni, cestovni i željeznički, koridori.

Promjena veličine fonta
Kontrast